one.brussels

Brussel is te complex. 19 gemeentes, 19 ocmw’s, 6 politiezones, 1000 politici. Iedereen bevoegd en niemand verantwoordelijk. Minder structuren en een efficiënte inzet van middelen, dat gaat beter werken. Die vereenvoudiging is geen doel op zich. Het is wel een middel voor een solidaire, diverse en duurzame stad. Eén Brussel, als een grootstad bestuurd en verankerd in de wijken.