Te weinig opvang voor jonge dak- en thuislozen

Het Brussels Gewest doet zijn best om zo veel mogelijk dak- en thuislozen te ondersteunen. Maar vaak is het niet genoeg. 

Ik stelde een schriftelijke vraag over het aantal opvangplaatsen voor dak- en thuislozen in Brussel.

Er zijn vele noden, maar voor minderjarigen en jonge daklozen zijn er gewoon te weinig opvangplaatsen. Terwijl vroeg ingrijpen bij dakloosheid veel oplevert. Zeker bij jongeren met nog een heel leven voor zich.

Capaciteit

  • In november 2022 werden 7.134 dak- en thuislozen geteld in ons Gewest. Onder hen maar liefst 977 minderjarigen. Die aantallen groeien jaar na jaar.
  • De huidige opvangcapaciteit in Brussel bedraagt 5.289 plaatsen.
  • Meer dan de helft is noodopvang (en dus geen oplossing op lange termijn)
  • Housing First, een project voor duurzame huisvesting, biedt slechts 276 plaatsen aan.

Doelgroepen

Vaak zijn opvangcentra gericht op specifieke doelgroepen.

  • 834 opvangplaatsen voor vrouwen met of zonder kinderen, tegenover 1.787 voor alleenstaande mannen
  • Slechts 162 opvangplaatsen voor jongeren en niet-begeleide minderjarigen 
  • Maar 14 opvangplaatsen voor LGTBQIA+-jongeren

Doelgroepen afbakenen is nuttig. Zo kun je ook beter het aanbod afstemmen op de noden. Alleen is het aanbod voor sommige groepen nog te laag.

Grote verschillen tussen gemeenten

Sommige gemeenten bieden veel opvangplaatsen aan, anderen weinig of geen.

Dat moet veranderen. Elke gemeente moet haar steentje bijdragen.

De taak van het Gewest? Beter coördineren en zorgen voor meer financiële en logistieke solidariteit tussen de Brussels gemeenten.

Bruss’Help is de geschikte organisatie om die taak op zich te nemen.

Meer weten?

Lees mijn vraag en antwoord of het artikel op BRUZZ (NL).