Veiligheid

In Brussel duiken problemen op die eigen zijn aan de grootstad. Dat maakt het politiewerk in Brussel complex. Er lopen dingen fout. Politieagenten krijgen te maken met geweld. Maar er zijn ook politieagenten die zich misdragen tegenover de burger. Het vertrouwen tussen burger en politie staat dan ook onder grote druk. Nochtans is dat vertrouwen nodig voor een veilige stad. U en ik moeten op de politie kunnen rekenen. En de politie op ons.