Veiligheid

In Brussel duiken problemen op die eigen zijn aan de grootstad. Dat maakt het politiewerk in Brussel complex. Er lopen dingen fout. Politieagenten krijgen te maken met geweld. Maar er zijn ook politieagenten die zich misdragen tegenover de burger. Het vertrouwen tussen burger en politie staat dan ook onder grote druk. Nochtans is dat vertrouwen nodig voor een veilige stad. U en ik moeten op de politie kunnen rekenen. En de politie op ons.

Op bezoek bij Brusafe

Ik ging langs bij Brusafe, samen met mijn collega’s van de commissie Binnenlandse Zaken van het Brussels Parlement.  Brusafe geeft zelf geen opleiding maar zorgt voor de juiste randvoorwaarden: lokalen,... Lees meer