Over mij

Ik ben optimistisch van nature, maar niet blind voor de realiteit

Ik heb een achtergrond en belangrijke praktijkervaring in het sociaal en sociaal-artistieke werkveld. Ik startte als straathoekwerker en was lange tijd artistiek directeur van de artistieke werk- en ontmoetingsplaats Globe Aroma in Brussel. Globe Aroma is een open kunstenhuis voor kunstenaars en kunstliefhebbers met een achtergrond als vluchteling of nieuwkomer.  

Mensenrechten voor iedereen, daar doe ik het voor. In Brussel komt de wereld samen en dat is een enorme rijkdom. Toch hebben te veel Brusselaars geen toegang tot de woon- en arbeidsmarkt. Of ze krijgen te maken met politiegeweld, racisme of discriminatie.

Het is onaanvaardbaar dat in onze stad mensen zijn overgeleverd aan de straat. Voor die mensen verhef ik mijn stem, de Brusselaars die uit de boot vallen en zelden gehoord worden. 

Veel Brusselaars kampen met slechte huisvesting, werken in een precair arbeidsstatuut, hebben gezondheidsproblemen en financiële stress,… Zij hebben speciale aandacht nodig. We moeten alert zijn bij nieuwe beleidsmaatregelen, opdat ze bestaande ongelijkheden niet uitvergroten. Organisaties op het terrein zijn van onschatbare waarde. Laten we hen koesteren. Tot slot: één commando is nodig, op alle fronten.

Elke Brusselaar heeft recht op veiligheid. Wanneer dit in het gedrang komt, is een kordate aanpak door politie en gerecht nodig. Maar met repressie alleen zullen we er niet geraken. We moeten óók investeren in hulpverlening, preventie, jobs en zorg.

Veilige stad 

Je thuis voelen begint met je veilig voelen. Elke Brusselaar moet zich vrij en veilig kunnen bewegen, dag en nacht. Wie over de schreef gaat, moet gestraft worden. Want we dulden geen straffeloosheid. Wie slachtoffer wordt van een misdrijf verdient de beste omkadering. Maar ook preventie is nodig.

Mijn achtergrond 

Ik begon mijn carrière als straathoekwerker in Brussel. Sinds 2019 zetel ik in het Brussels Parlement voor Vooruit.brussels. Ik ben lid van de commissie Binnenlandse Zaken. Daar was ik trekker van de resolutie ter verbetering relatie politie-burger. Andere resoluties waar ik aan werkte zijn die over risicobeperkende druggebruikersruimtes, over het opnemen van het stemrecht door niet-Belgen en over publieke toiletten.  

In mijn vrije tijd vind je me op het Vossenplein, op betogingen, concerten, in de basketclub Black Devils of op de tribune bij Union Saint-Gilloise. Verder ben ik lid van de Algemene Vergadering van lokaal dienstencentrum Poutrel en bestuurslid van de daklozenorganisatie Doucheflux.