Hoe Brussel actie onderneemt tegen drugsvraagstuk

De drugsproblematiek in Brussel gaat van kwaad naar erger. De Brusselse Regering komt nu met verschillende maatregelen die de veiligheid ten goede komen. 

Enkele weken geleden trok een buurtcomité uit de Ribaucourt-wijk aan de alarmbel met een brief aan burgemeester Moureaux. Het druggebruik zorgt voor heel wat overlast in de Ribaucourt-wijk. Het gaat dan over openbaar heroïne- en crackgebruik, maar ook spuiten, uitwerpselen en bloed op de grond. 

Er zijn oplossingen mogelijk om het groeiende probleem aan te pakken. Maar het moet wel een integrale aanpak zijn. De plaatselijke problemen van metrostations en gemeentes moeten worden overstegen.

Veel gebruikers zijn dakloos. Het is vooral belangrijk te investeren in hulpverlening. 

De verslavingsproblematiek is in de eerste plaats kwalijk voor de gebruikers zelf. We moeten vooral investeren in hulpverlening. Ook de buurtbewoners vragen een menswaardige oplossing.

Hulpverleningsproject SubLINK wordt uitgebreid

Een goed voorbeeld van een menswaardige en duurzame oplossing is het SubLINK-project. Dit werd in het voorjaar opgestart door de Brusselse Regering. SubLINK voorziet een totaaloplossing: medische en psychosociale begeleiding voor drugsverslaafden, maar ook opvangcapaciteit.

De eerste fase van het project richtte zich op het metrostation Naamsepoort. Het pilootproject was een succes. SubLINK werd ondertussen uitgebreid naar 11 metrostations en 2 NMBS-stations. Sinds 6 juli wordt via het project ook hotelopvang voor daklozen georganiseerd. 

Nieuwe risicobeperkende gebruikersruimte voor drugsverslaafden: GATE 2

Daarnaast wil de regering een tweede drugsgebruikersruimte openen. Deze moet komen in de Ribaucourt-, Ijzer- of Noordwijk. 

Een gebruikersruimte zorgt voor minder overlast op straat en beperkt de gezondheidsrisico’s voor drugsverslaafden. In de ruimte wordt ook hulpverlening voorzien. 

De eerste gebruikersruimte GATE opende vorig jaar zijn deuren in de buurt van Lemonnier. De resultaten zijn positief voor de leefbaarheid van de buurt. We zijn dan ook erg blij dat er een tweede ruimte komt.

Nood aan een crisiscel met de federale overheid

In Brussel is er een goede samenwerking opgestart tussen de verschillende actoren. Maar het is dringend tijd dat de federale overheid een meer prominente rol opneemt.

Brussel kan de uitdagingen van de drugsproblematiek niet alleen aan. Een crisiscel in samenwerking met de federale overheid is noodzakelijk. Tot nu toe lieten zij Brussel in de steek.