De tijd is rijp voor één politiezone in Brussel

De federaal Minister van Binnenlandse Zaken heeft een studie besteld over het functioneren van de Brusselse politiezones. Dat juich ik toe. one.brussels is voorstander van één politiezone, voorgezeten door de Minister-President van Brussel.

Wij vinden dat de zes zones moeten opgaan in één politiezone, voor een efficiënt en gecoördineerd veiligheids- en preventiebeleid op maat van het Brussels Gewest. Een ééngemaakte politiezone staat maatwerk niet in de weg.

Als er op dit moment iets misgaat met politieoptreden, is er te weinig democratische controle. Op gewestelijk niveau wijzen de Ministers of naar Federaal, of naar de bovengemeentelijke politieraden van de politiezones. Wanneer de politie over de schreef gaat, er misstanden zijn of er wordt geweld ingezet tegen Brusselaars, dan moet de Brusselse regering haar verantwoordelijkheid kunnen nemen. In een ééngemaakte politiezone onder toezicht van de Minister-President is dit het geval. 

Ik ondervroeg minister-president Vervoort over de rol van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest bij het federale onderzoek naar de Brusselse politiezones.