Huishoudhulpen verdienen beter

175 dienstenchequebedrijven uit Brussel kregen vorig jaar een inspectie. Veel bedrijven respecteren de regels niet.

Huishoudhulpen worden meestal uitgestuurd door dienstenchequebedrijven. Maar die bedrijven gaan niet altijd zorgvuldig om met hun werknemers.

Het inspectieverslag bevestigt wat we eigenlijk al wisten. 

De werkdruk voor huishoudhulpen ligt erg hoog, met te veel taken in een kort tijdbestek. De lonen zijn laag. Ze staan er alleen voor op hun werkplek. Sommige vrouwen worden zelfs seksueel belaagd. Er zijn binnen de dienstenchequebedrijven zelden gelegenheden noch procedures om zulke misstanden te melden en aan te pakken.

Brussel lijkt vandaag het wilde westen op vlak van arbeidsreglementering. Om dat bij te sturen moeten de regels op punt staan. En moet je die regels ook afdwingen.

Een bedrijf dat huishoudhulpen tewerkstelt moet maatregelen nemen.

Bewaken dat het werk haalbaar is voor werknemers, zeker bij werknemers ouder dan 50. De werkplekken zelf ook inspecteren. Gespreksmomenten met de werknemers plannen, tijdens de werkuren, betaald.

Er loopt veel mis. 

Foute boel

Na de inspectie werden bij zo goed als alle bedrijven inbreuken vastgesteld op de regelgeving rond welzijn van het personeel.

Voor wie de verhalen van de huishoudhulpen kent, is dit geen verrassing. Toch erkent werkgeversorganisatie Federgon het inspectieverslag niet. 

Federgon beroept zich op de commentaar van externe medische diensten, die aanvechten dat een bedrijf een pv heeft gekregen. Zij lezen de feiten anders.

Federgon schiet nog niet in actie en wil nog geen verbintenisverklaring tekenen.

Op weg naar beter

De Brusselse regering werkt aan een hervorming van de dienstencheques.

De focus? Verbeteren van de arbeidsomstandigheden van poetshulpen.

Het Gewest gaat ook extra erkenningsvoorwaarden opleggen aan de dienstenchequebedrijven, zoals het verplicht organiseren van een individueel gesprek per werknemer. Verder nog: minstens tien uur opleiding per jaar per VTE. En ook: invoeren van boetes ten aanzien van deze plichten.

Dat zijn veel goede pistes. Maar we zijn er nog niet. 

Brussel lijkt vandaag het wilde westen op vlak van arbeidsreglementering. Om dat bij te sturen moeten de regels op punt staan. En moet je die regels ook afdwingen.

Controles door de arbeidsinspectie blijven essentieel. Net zoals boetes.

Meer weten? Bekijk de video van de commissie Economische Zaken van 1/3 (vanaf 2:18)