Noordwijk kampt met wateroverlast 

Bij hevige regenval lopen de kelders van de buurt onder water, met aanzienlijke schade tot gevolg. Wie grijpt in? 

Begin september stroomden ettelijke kelders op de Antwerpse Steenweg in de Noordwijk onder. Het water – rioolwater – was zeer vies. Bewoners hebben zich verenigd en vragen collectieve maatregelen. 

Volgens hen zijn deze overstromingen het gevolg van de gebrekkige infrastructuur van het rioolsysteem. 

Ik stelde een vraag aan minister Maron. 

Verklaring 

Volgens de minister ligt het niet aan slechte riolering. 

De kern van het probleem zijn private netwerken met mankementen, onderaan aangesloten op de openbare riolering. 

De minister raadt gedupeerden aan de gratis begeleidingsdienst overstromingen bij Vivaqua in te schakelen. 

Op eenvoudig verzoek komen de adviseurs van Vivaqua langs bij Brusselaars om hun installatie te onderzoeken en de beste oplossing voor het probleem te bepalen (terugslagklep, opvangput,…). Alleen zijn de Brusselaars nog te weinig op de hoogte van dat aanbod. 

Ondertussen is ook de Stad Brussel in actie geschoten. Schepen Hellings en Maes staan in nauw contact met de buurtbewoners om te kijken hoe in te grijpen. 

Leefmilieu Brussel zelf heeft geen grote plannen of ontwikkelingsprojecten voor de Noordwijk. Wel loopt er momenteel Max-sur-Zenne, de renovatie van het Maximiliaanpark. Er is ook de jaarlijkse oproep voor ‘Klimaatactie‘-projecten (steun aan gemeenten en ocmw’s).
 

Waakzaam blijven 

Ik moedig aan flink te communiceren over de gratis begeleidingsdienst van Vivaqua. 

Verder deelde de minister een opmerkelijk cijfer mee. Het jaarlijks risico op overstromingen door zeldzame regenval wordt geschat op 5%. 

Ik ben geen expert, maar dat lijkt me ook iets om in de gaten te houden. We krijgen steeds meer te maken met extreem weer. Denk maar aan de huidige wateroverlast in de Westhoek vandaag. 

Zware regenval, rioleringen, overstromingen,… dit vraagstuk moeten we goed opvolgen. 

Zeker in Brussel. 

Meer weten?

Lees mijn parlementaire vraag