#Metoo in de politiek

Waar ongelijke machtsverhoudingen zijn en weinig controle doet zich seksueel grensoverschrijdend gedrag voor. Ook in de politieke wereld. Ik schreef met mijn vrouwelijke collega’s een opiniestuk. 

De laatste verkiezingen brachten verjonging en vervrouwelijking in de politiek. Dat is positief. Zo kwamen er nieuwe thema’s op de politieke agenda.

Door mannen, voor mannen

Maar in de politieke wereld is de beroepscultuur vaak macho en seksistisch. Gendergerelateerd geweld mogen we niet pikken. Thuis niet, in de werksfeer niet. En ook niet in de politieke wereld. 

Wie verkozen is en het volk vertegenwoordigt, moet dat kunnen doen zonder risico en zonder gevaar.

Er zijn al verhalen naar boven gekomen uit de sportwereld, uit culturele en academische kringen. 

Maar ook in de politiek zijn er incidenten. En die moeten naar buiten komen.

Wie verkozen is en het volk vertegenwoordigt, moet dat kunnen doen zonder risico en zonder gevaar.

Het goede voorbeeld

Dankzij de #Metoo-beweging hebben miljoenen vrouwen over de hele wereld hun stem al laten horen. Het is tijd voor een #Metoo in de Belgische politiek.

Het geweld voorkomen, de slachtoffers beschermen, de vermeende daders tijdens procedures aan de kant kunnen zetten en aanklagers van rechtswege ondersteunen. Dat moeten we doen. Voor een veilige politieke omgeving.

De volledige versie van deze tekst verscheen als opiniestuk in De Standaard en in Le Soir (paywall)

Foto: Ans Persoons, schepen voor Vooruit in de Stad Brussel, en ik tijdens de Internationale Vrouwendag van 8 maart