10 miljoen extra voor strijd tegen de hoge energiefacturen

Door de enorme stijging van de energiefacturen komen veel Brusselaars in de problemen. Bovendien zullen de prijzen nog minstens tot 2025 hoger blijven dan pre-corona. Of ze nadien weer zakken, is niet zeker. Het blijft koffiedik kijken. 

Meer dan 1 op 4 van de Brusselse gezinnen leeft in energiearmoede. Dat zijn meer dan 75.000 huishoudens.

Dat aantal zal nog toenemen. Zeker zolang de energieprijzen blijven stijgen. Een betaalde job is geen garantie dat je je energiefactuur kunt betalen. Bijgevolg krijgen steeds meer mensen uit de middenklasse het moeilijk. 

De middelen voor energiesteun zijn vrijgemaakt. Nu is het essentieel de juiste mensen te bereiken en ervoor te zorgen dat niemand uit de boot valt. Zodat het geld wordt uitgekeerd aan wie het nodig heeft.

Kan ik ook energiesteun krijgen? 

Eerder dit jaar kondigde de Brusselse regering aan 10 miljoen euro vrij te maken voor de Brusselse OCMW’s, om Brusselaars te ondersteunen tijdens de energiecrisis. Maar de precieze uitvoeringsbesluiten, die afbakenen wie er precies recht heeft op steun uit dit fonds, laten op zich wachten. Daardoor weten OCMW’s niet aan welke cliënten ze het geld mogen geven.

Voor het zomerreces (dus voor 21/7) zullen de uitvoeringsbesluiten klaar zijn. Zo antwoordde minister Maron op mijn vraag vandaag in het Brussels parlement.

Dat is goed nieuws. Dankzij een duidelijk kader kunnen de OCMW’s aan de slag, sneller reageren (want minder administratie) en meteen steun toekennen aan wie het nodig heeft.

Extra middelen

De Brusselse regering doet er nog een schepje bovenop. Ze maakt nog eens 10 miljoen euro éxtra vrij om de sociale gevolgen van de energiecrisis op te vangen.

Dat is geweldig nieuws. De Brusselse OCMW’s worden nu al overrompeld door het stijgende aantal steunaanvragen. Het geld is nodig. Zeker als je weet dat er nog nieuwe cliënten bij zullen komen, die de weg naar het OCMW’s nog niet hebben gevonden.

Geen taboe meer

Veel Brusselaars uit de middenklasse komen in de problemen en hebben recht op steun van het OCMW. Maar ze weten gewoon niet dat het OCMW er ook voor hen is, nu de energieprijzen zo hoog zijn. Of ze hebben schaamte om naar het OCMW te gaan.

Het taboe moet weg.

Daarom is er een grote bewustmakingscampagne in de maak. Ze gaat in september van start. De minister kondigde het vandaag aan.

Ook dat is goed nieuws.

Conclusie

De middelen voor energiesteun zijn vrijgemaakt.

Nu is het essentieel de juiste mensen te bereiken en ervoor te zorgen dat niemand uit de boot valt.

Zodat het geld wordt uitgekeerd aan wie het nodig heeft.

Meer weten?

Lees deze recente onderzoeken over de hoge energieprijzen van Brugel en de Koning Boudewijnstichting