Armoede

De armoede in Brussel mogen we nooit gewoon worden. Maar met verontwaardiging alleen zullen we haar niet indijken. Brussel heeft een armoedebeleid nodig, op maat van de grootstad waar de bevolking voortdurend evolueert, de scholingsgraad laag ligt en de druk op de woonmarkt hoog. Ik wil vooral goed luisteren naar armoede-organisaties en de professionals op het terrein. Want zij weten wat er leeft.

Les mamans solos te gast in het parlement

Op 7 juni ontving het Brussels Parlement ‘les mamans solos’ ter gelegenheid van de Werelddag van de Alleenstaande Moeder. Hun vraag: meer aandacht voor eenoudergezinnen bij het uitwerken van beleid.  Alleenstaande ouders... Lees meer