Armoede

De armoede in Brussel mogen we nooit gewoon worden. Maar met verontwaardiging alleen zullen we haar niet indijken. Brussel heeft een armoedebeleid nodig, op maat van de grootstad waar de bevolking voortdurend evolueert, de scholingsgraad laag ligt en de druk op de woonmarkt hoog. Ik wil vooral goed luisteren naar armoede-organisaties en de professionals op het terrein. Want zij weten wat er leeft.

Plan Extreme Koude te mager

Door de vrieskoude is het plan “Extreme Koude” in werking getreden. Maar loopt het ook goed? Vijf vaststellingen 155 plaatsen is te weinig Het plan Extreme Koude voorziet in 155... Lees meer