Eén beleid rond sekswerk in Brussel

We zijn niet over een dag ijs gegaan. Maar nu is het klaar. Vandaag stemde de commissie Binnenlandse Zaken over aanbevelingen voor één beleid rond sekswerk in Brussel.

Aan het denkproces ging een reeks hoorzittingen vooraf.

We kregen complimenten van de organisaties op het terrein. De aanbevelingen gaan niet over de hoofden van de sekswerkers heen.

Sekswerk, het oudste beroep ter wereld, is gewoon een realiteit. Dat erkennen en zorgen voor goede werkomstandigheden heeft veel voordelen. Als je sekswerk verbiedt, gaat het ondergronds of verplaatst het zich.

Sommige Brusselse burgemeesters willen geen sekswerkers op hun grondgebied. Anderen werken een beleid uit in samenspraak met de sekswerkers en de politie. 

De grote verschillen in aanpak zorgen voor veel onduidelijkheid.

Met deze resolutie zorgen we voor betere omkadering en één Brusselse aanpak.

Drie doelen

Aangename wijken

We willen meer leefbaarheid en veiligheid in de wijken waar sekswerk zich voordoet, in het belang van wie er woont én van de sekswerkers.

Sekswerkers willen zelf ook een veilige buurt, om hun werk te kunnen doen. Harmonieus samenleven van sekswerkers, handelaars en buurtbewoners lijkt niet evident, maar het is zeker mogelijk.

Problemen in een wijk hebben vaak veel meer te maken met drugshandel. Of met mensenhandel en mensen in zeer precaire posities.

Stigma weg

Sekswerk is werk, een manier om een inkomen te verwerven. Iedereen heeft recht op seksualiteitsbeleving. Dat is de basis, maar zo kijkt niet iedereen naar sekswerk.

Het stigma dat op sekswerkers rust, is groot.

Zorgprofessionals en personeel bij openbare diensten moeten al hun cliënten correct benaderen. Vandaag is dat niet zo.

Het goede nieuws: stigma’s kun je afleren.

Dan zullen sekswerkers de stap naar hulpverlening makkelijker durven zetten.

Nultolerantie t.a.v. uitbuiting

Wanneer mensenhandelaars en pooiers geld verdienen aan de uitwisseling (seks voor geld), dan gaat het om uitbuiting. In zulke gevallen moeten we zeer streng optreden.

Dit kan Brussel niet alleen oplossen. Internationale samenwerking is cruciaal. We hebben ook het federale niveau nodig. Kamerlid Ben Segers (Vooruit) is trekker van de commissie Mensenhandel en -smokkel en heeft aanbevelingen klaar.

Vijf highlights uit de resolutie

  1. Oprichting gewestelijk overlegplatform
  2. Onderzoek paniekknop voor sekswerkers
  3. Openbare toiletten, ook in buurten waar sekswerk plaatsvindt
  4. OCMW, Actiris en eerstelijnsdiensten trainen voor een niet-stigmatiserende benadering van sekswerkers zodat ze hun rechten opnemen
  5. Referentiepersoon mensenhandel per politiezone

Keuze

Sekswerk is geen werk als een ander. Dat hebben we nooit beweerd. Maar er zijn vrouwen, mannen en transpersonen die er wel voor kiezen.

Zij moeten hun werk in de beste omstandigheden kunnen doen.

Meer weten?

Lees hier mijn tussenkomst, de aanbevelingen uit de resolutie of het persbericht.

Of kijk naar de opname van de commissie Binnenlandse Zaken (YouTubekanaal van het Brussels Parlement)

Foto: ik in de commissie Binnenlandse Zaken, met mijn medewerker Jasper