Ik ging op bezoek bij Alias vzw

Alias vzw werkt sinds 2009 met MSM-mannen (mannen die seksuele betrekkingen hebben met andere mannen) en transpersonen die sekswerk doen in Brussel.

Het is een zeer specifieke doelgroep. Vaak gaat het over mensen in precaire situaties, dikwijls ook zonder papieren. Ze weten niet wat hun rechten zijn.

Ze hebben recht op medische hulp maar ze vinden de weg niet ernaartoe. Of ze hebben er slechte ervaringen mee.

Alias vzw springt in de bres. De vzw doet vooral aan harm reduction.

Met o.a. een medische permanentie (HIV/SOA-testen, vaccins, PrEP), spreekuur door een dokter,… Alias staat ook in nauw contact met verschillende OCMW’s en gaat binnenkort ook vormingen geven aan ziekenhuizen.

Ik kan me helemaal vinden in de aanpak van Alias vzw: concreet en pragmatisch. Want morele oordelen helpen mensen niet vooruit.

Outreaching

Voor precaire doelgroepen moet je outreachend werken. Je moet naar hen op zoek. Ze gaan niet vanzelf naar jou toekomen.

En dat doet Alias.

Er gaan straathoekwerkers van Alias op pad. Maar Alias verzorgt sedert 4 jaar ook internetpermanenties op escortsites, om daar haar dienstverlening bekend te maken. Digitaal straathoekwerk dus.

Dat is nieuw voor mij.

Mijn eerste job, 21 jaar oud, was als straathoekwerker bij Adzon. Ik kwam er kwetsbare jongens tegen in de prostitutie. Maar toen waren er nog geen smartphones. Chat-, dating- of escortsites bestonden gewoon niet.

Ook Adzon bestaat niet meer. Gelukkig is er nu Alias vzw.

Pragmatisch denken

De aanpak van Alias vzw is zeer pragmatisch. Daar kan ik me helemaal in vinden.

Welke dienstverlening is er nodig, welke maatregelen hebben effect?

Sekswerk zal altijd bestaan. Morele oordelen helpen mensen niet vooruit. Mijn collega-parlementsleden en ik werken aan een resolutie om sekswerkers te verzekeren van een veilige werkomgeving en sociale bescherming.

En om tot een geharmoniseerd beleid rond sekswerk te komen, in alle gemeenten van het Gewest.

Alias merkt dat er grote verschillen zijn in de houding t.o.v. sekswerk in de Brusselse gemeenten en OCMW’s.

Dat betekent dat sekswerkers in de ene gemeente betere dienstverlening krijgen dan in de andere. Terwijl de good practices best gedeeld en overal uitgerold worden.

Want precaire mensen hebben efficiënte hulp nodig. Ongeacht waar ze wonen of werken.

Financiering

Andere vaststelling: Alias heeft momenteel – aan het einde van het werkingsjaar – nog geen 100% zekerheid over de middelen die ze gaat krijgen voor 2022.

De beslissing tot toezegging van middelen is nog altijd niet genomen.

Zulke situaties zijn niet uitzonderlijk.

Ook andere hulpverleningsinstanties moeten zeer lang wachten op erkenning en/of werkingsgeld.

Het zorgt voor veel kopzorgen. Het leidt vaak tot bijkomende kosten.

Dat is niet werkbaar. Ik ga bij de bevoegde ministers aandringen deze processen in de toekomst te versnellen.

Aan de ploeg van Alias, pluim voor jullie werk.

Beeld: Alias doet ook onderzoek, ik kreeg meteen interessant studiemateriaal mee.