Nieuw kunstwerkattest voor meer sociale bescherming van kunstenaars

Overmorgen (donderdag 1/12) stemt het federaal parlement over het kunstwerkattest. Met dit unieke attest krijgt elke kunstwerker voortaan makkelijker toegang tot sociale bescherming.

Het nieuwe attest vervangt het 20 jaar oude ‘kunstenaarsstatuut’. Voor Brusselse en jonge kunstenaars zal het een groot verschil maken.

Gelukkig. Want er moest iets gebeuren.

Tijdens de covid-pandemie werd eens te meer duidelijk dat kunstenaars zich vaak in een precaire situatie bevinden.

De meeste professionele kunstenaars komen vandaag niet rond, zo blijkt uit onderzoek. Terwijl de meesten van hen meer dan 30 uur per week werken. Kunstenaars zijn nu vaak meer bezig met het hoofd boven water houden dan met kunst maken.

Terwijl de cultuursector van immens belang is voor onze maatschappij. Zeker voor Brussel. Cultuur brengt leven in de stad, maar ze genereert ook inkomsten en biedt veel niet-kunstenaars werk.

Maar de meerwaarde ligt ook op een ander vlak: kunst en cultuur opent je blik, doet je iets ervaren, zet een denkproces in gang, maakt connecties. Dat mogen we niet zomaar opzij schuiven.

Kunstwerkattest

Betere sociale bescherming voor kunstenaars is hoogstnodig. Die komt er nu dankzij de hervorming van het kunstwerkattest, op initiatief van minister Frank Vandenbroucke (Sociale Zaken, Vooruit).

Het kunstwerkattest biedt elke kunstwerker volledige sociale bescherming, net zoals waar elke werknemer in ons land recht op heeft. Automatisch, eenvoudig, en zonder administratieve rompslomp achteraf. Minder stress dus en meer focus op het creatieve werk.

De hervorming van het kunstenaarsstatuut zal Brussel artistiek nog aantrekkelijker maken.

Door de aanwezigheid van gereputeerde kunstscholen, festivals en podia, landen in Brussel heel veel beginnende kunstenaars. Dat zij nu makkelijker hun artistieke vleugels kunnen uitslaan, maakt me oprecht blij.

Voor én door kunstenaars

Het nieuwe attest is er gekomen na overleg met de sector.

Maar liefst 470 kunstwerkers uit de literatuur, beeldende kunst, theater en muziek werden betrokken via het participatieplatform Working in the Arts.

Dit is een hervorming voor de kunstenaars, door kunstenaars.

Goed gedaan, Frank.

Aan alle kunstenaars, merci en keep up the good work.