Drugsoverlast aan Brussel-Zuid is ook een gezondheidsprobleem

De drugsoverlast aan Brussel-Zuid is erg groot geworden. Een aantal politieke partijen wil dat commissie Binnenlandse Zaken in het Brussels Parlement voor het eind van het zomerreces bijeenkomt. Ik vraag dat ook de Commissie Gezondheid en Bijstand aan Personen vroeger bijeenkomt. 

Buurtcomités en verenigingen trokken het eerst aan de alarmbel over de situatie aan Brussel-Zuid. In hun wijk is er een toename van geweld, diefstallen, drugsgebruik, afval. Uiteindelijk slaakte ook mevrouw Dutordoir, hoofd van de NMBS, een noodkreet. De NMBS kan het probleem in Brussel-Zuid niet aan.

De situatie is zorgwekkend. Ik begrijp de buurtbewoners. Iedereen heeft recht op een veilige en propere stad.

De klemtoon ligt nu vooral op veiligheid en repressie.

Repressie is nodig. Maar we mogen niet over het hoofd zien dat een drugsverslaving in de eerste plaats een gezondheidsprobleem is.

Toch moeten we ook naar de oorzaken kijken. Aan de oorsprong ligt een sociaal probleem en een gezondheidsprobleem. Daarom vind ik dat niet alleen de commissie Binnenlandse Zaken (die zich buigt over het veiligheidsvraagstuk) moet samenkomen. Ook de Commissie Gezondheid en Bijstand aan Personen moet dat doen.

Met enkel dringende veiligheidsmaatregelen komen we er niet. Structurele maatregelen zoals voldoende opvang voor dak- en thuislozen en toegankelijke drugshulpverlening zijn ook nodig. Dat zijn oplossingen die werken op lange termijn.

Er zijn al nieuwe projecten om drugsverslaafden te begeleiden en de overlast in stations te bestrijden. Wat zijn de resultaten? En hoever staat het met de tweede druggebruikersruimte in de Ribaucourt- of IJzer-Noordwijk? Wanneer gaat die open? 

Er is stof genoeg voor een vervroegde commissievergadering. 

Laten we in alle commotie niet over het hoofd zien dat een drugsverslaving in de eerste plaats een gezondheidsprobleem is.

Lees ook mijn persbericht en mijn vorige post over de nieuwe projecten drugsbestrijding.