Les mamans solos te gast in het parlement

Op 7 juni ontving het Brussels Parlement ‘les mamans solos’ ter gelegenheid van de Werelddag van de Alleenstaande Moeder. Hun vraag: meer aandacht voor eenoudergezinnen bij het uitwerken van beleid. 

Alleenstaande ouders – meestal vrouwen – hebben het niet makkelijk. Ze houden vele balletjes in de lucht.

Alleenstaande moeders staan vaak ontzettend sterk in hun schoenen. Maar het is niet evident een kind groot te brengen zonder partner. Daar moet het beleid rekening mee houden. Met maatregelen die deze ouders een duwtje in de rug geven.

Voor tweeoudergezinnen is de combinatie (betaald) werk en gezin al niet evident. Voor alleenstaande ouders is het nog moeilijker: veel huishoudelijke taken, terwijl één inkomen alle kosten moet dragen.

Betaalbaar wonen, rechten kunnen oefenen (bv. alimentatiegeld) en kinderopvang zijn hefbomen die het leven van alleenstaande ouders verbeteren.

Dat zijn natuurlijk hefbomen voor àlle Brusselaars met weinig middelen. Toch verdienen alleenstaande ouders extra aandacht als je beleid uitstippelt.

Dat is nog niet genoeg het geval.

Werelddag van de Alleenstaande Moeder

In 2018 richtte Amina Lutumba Ndoy de vzw ‘Mamans soloeotop’. Doel: alleenstaande moeders ondersteuning en zichtbaarheid te geven. 

De organisatie heeft speciale aandacht voor moeders met een migratieachtergrond, zowel met als zonder geldige verblijfspapieren. Sinds 2021 organiseert de vzw een Werelddag van de Alleenstaande Moeder.

De vzw organiseerde het event van 7 juni. 

Op het programma stonden verschillende getuigenissen van moeders. Ze hadden vragen voor de parlementsleden over de toegang tot gezondheidszorg, internationale solidariteit en gratis kinderopvang.

Stuk voor stuk belangrijke thema’s waar de politiek mee aan de slag moet.

Enkele politici kwamen ook tussen.

Dit gebeurt al

In 2021 werd het Brussels plan eenoudergezinnen voorgesteld. Met concrete maatregelen zoals informatie op maat van alleenstaande ouders, of vorming aan gemeenten en OCMW’s, zodat ze deze doelgroep beter bedienen.

Frank Vandenbroucke, federaal minister, vermindert de drempels naar gezondheidszorg. Zo gaat de maximumfactuur naar omlaag en wordt het remgeld hervormd. Zulke maatregelen maken een groot verschil.

Er gebeurt dus zeker wat. Maar er blijven drempels bestaan.

Een vrouwenzaak

Ik voelde veel solidariteit tussen de alleenstaande ouders. Er was veel eensgezindheid.

Ook ik herkende me in de testimonials. Maar ik ben natuurlijk een hoogopgeleide vrouw, met papieren en financiële zekerheid.

Alleenstaande moeders staan vaak ontzettend sterk in hun schoenen. Maar het is niet evident een kind groot te brengen zonder partner.

Dus die single parents moeten blijvende aandacht krijgen bij politieke keuzes.

Dames, genoteerd.