Alle Brusselaars een dak boven hun hoofd

Bij de begrotingsbespreking 2020 focuste ik vooral op strijd tegen dakloosheid. Er worden extra middelen ingezet. Is het genoeg? En waarvoor wordt het geld gebruikt?

De opvallendste stijging in de begroting is 14,8 mio euro extra voor daklozen onder de post “Provisie opvang daklozen”. Dat is een indrukwekkend bedrag, maar de uitleg erover is ontstellend klein.

De verhoging van het budget komt er door de nieuwe ordonnantie betreffende de noodhulp en de inschakeling van daklozen. Maar de klemtonen zijn niet duidelijk. Wat gaat naar noodopvang en wat gaat naar structurele opvang? Naar Housing First, de thuisbegeleidingsdiensten, het straathoekwerk? Het daklozenvraagstuk moet op velerlei manieren worden aangepakt. Elke keuze heeft een bepaalde impact. Elke keuze heeft andere uitkomsten.

Dit blijf ik opvolgen.