90% van de Brusselse crèches heeft te weinig kinderbegeleiders

Door het personeelstekort werken Brusselse crèches met verkorte uren. Sommige crèches moeten sluiten. Op andere plaatsen springen ouders bij om opvang mogelijk te maken. Zo kan het niet verder.

Het systeem staat op kraken. Terwijl veel Brusselse ouders, waarvan de familie verder weg woont, niet zonder crèche kunnen.

90% van de Nederlandstalige Brusselse crèches heeft vacatures open staan. De voorbije jaren steeg het aantal vacatures met 30%. Dit vernam ik in het antwoord op mijn vraag aan VGC-collegevoorzitter Elke Van den Brandt.

Personeel gezocht

Crèches vinden niet voldoende gekwalificeerde arbeidskrachten door de krapte op de arbeidsmarkt, de lage aantrekkelijkheid van het beroep, de concurrentie met jobopties in Vlaanderen en de moeite om ‘gesco’-functies in te vullen.

Resultaat? De openingstijden worden ingekort. Want er is niet genoeg personeel voor volledige diensverlening. Bestaand personeel kan geen vakantiedagen opnemen. 

Het systeem staat op kraken. En dat terwijl veel Brusselse ouders, waarvan de familie verder weg woont, rekenen op de crèche.

Gekwalificeerd personeel vinden voor de kinderopvang is erg moeilijk, zeker in Brussel. Er is een parallel met het onderwijs en het tekort aan leerkrachten.

Ingrijpen

Meer Brusselse jongeren moeten kiezen voor een opleiding kindbegeleider. Tegelijk is zij-instroom nodig van mensen die vanuit een andere sector hun carrière willen voortzetten als kindbegeleider. 

De meeste hefbomen liggen bij de Vlaamse Regering.

Maar omdat het probleem in Brussel zo nijpend is, moet ook Brussels collegelid Elke Van den Brandt ingrijpen.

Ik denk aan acties om de instroom te verhogen (bijvoorbeeld een wervingcampagne) en maatregelen om het beroep draaglijker en aantrekkelijker te maken. 

Verder nog: extra begeleiding, minder kinderen per begeleider, toekenning van een fietsvergoeding of een Brusselpremie om talent uit Vlaanderen (terug) naar Brussel te halen.