Wat ik heb geleerd over fietsdiefstal in de commissie binnenlandse zaken

Van de geregistreerde diefstallen wordt in 96% van de gevallen de dader niet gevonden. En dan worden niet eens alle diefstallen aangegeven. Er gaan dus nog meer daders vrijuit.

  1. Het streefdoel uit het fietsdiefstalactieplan: het risico op fietsendiefstal halveren tegen 2030. Dat is pas binnen 8 jaar. Zijn er tussentijdse doelen? Geen antwoord. Terwijl de minister-president erkent dat het aantal dure fietsen toeneemt en de diefstallen ook. Er zijn zelfs bendes actief die fietsen stelen uit gebouwen. Van mij mag de ambitie hoger.
  2. Vanaf 2022 gaan de Brusselse politiezones een ‘fietsagent’ in dienst nemen. Maar hoe loopt het in de tussentijd? Welke zones doen het goed qua aanpak van fietsdiefstal en welke minder? Ik word doorverwezen. Over het verschil in pakkans moet ik de vraag stellen aan de politiezones zelf. Toch is het een goed idee de aanpak van fietsdiefstal in het Gewest te harmoniseren. En ook de taakomschrijving van de fietsagenten op elkaar af te stemmen.
  3. Over de exacte doorlooptijd tussen het indienen van een klacht via police-on-web en het opstellen van een PV geen antwoord. Ik moet me bevragen bij de federale politie. Vaak blijft een PV-nummer uit of duurt het weken na aangifte eer het PV wordt opgemaakt.
  4. Voor de inzet van lokfietsen is een akkoord nodig van het parket. Dat is er inmiddels. Er loopt zelfs sinds dit jaar een pilootproject in zone Brussel Hoofdstad-Elsene. Alleen heeft het parket enkel een akkoord gegeven voor betrapping op heterdaad. Een gps-tracker installeren op de lokfiets om criminelen te achtervolgen mag nog altijd niet.
  5. In het hele gewest waren er in 2020 4.474 aangiftes van fietsdiefstal, een derde meer dan in 2016. Daarvan zijn er 171 feiten met (ten minste) één gekende verdachte en 203 verdachten werden ook geïdentificeerd. 171 op 4.474 feiten. Dat komt neer op 4%. Anders uitgedrukt: in 96% van de gevallen wordt de dader niet gevonden.

Ik stelde vandaag een vraag aan de Minister-President.

Foto: actie van one.brussels-Vooruit tijdens World Bicycle Day 4/6/2021