Publieksmoment dialoogproject jongeren-politie

In 2021 startte een vernieuwend project om de relatie tussen jongeren en de politie in de politiezone Zuid te verbeteren, op initiatief van Pascal Smet, VGC-collegelid bevoegd voor jeugd.

Politie en Brusselse jongeren botsen vaak met elkaar. Ze vertrouwen elkaar niet.

Pascal Smet subsidieerde een dialoogproject om de relatie politie-jongeren te verbeteren. Daarover was er vandaag een publieksmoment. Ik was erbij.

Jeugdwerkers en politiemensen getuigden: er is meer vertrouwen ten aanzien van elkaar. Maar veelvuldige ID-controles blijven een bron van frustratie. En dat krijg je met dialoog alleen niet van de baan. 

Pistes & partners

Er is aan meerdere pistes gewerkt.

Zorgen voor positieve beeldvorming van jongeren, de politie en jeugdwerkers ten aanzien van elkaar

Versterken van de kennis en vaardigheden bij de politie over hoe ze moet omgaan met jongeren

Jongeren informeren over hun rechten en verantwoordelijkheden ten opzichte van de politie

Het perspectief van jongeren binnenbrengen in het lokale politiebeleid.

Vandaar ook dat er meerdere partners waren, met eigen expertise en bevoegdheden: jeugdorganisatie JES, politiezone Zuid en de gemeenten Sint-Gillis, Vorst en Anderlecht, de VGC en de VGC Jeugdraad en het veiligheidsagentschap van Brussel: safe.brussels.

Vertrouwen

Jeugdwerkers en politiemensen getuigden op het publieksmoment dat er wel degelijk iets veranderd, ten goede. Dat er meer vertrouwen is.

Dat goede gevoel is een begin.

Maar – wederom bevestigd – veelvuldige ID-controles blijven een bron van frustratie. Dat probleem krijg je met dialoog alleen niet van de baan. 

Soms moet gewoon de praktijk veranderen, met andere politieprocedures. Alleen heeft het Brussels Gewest daarover niks te zeggen. De minister van Binnenlandse Zaken bepaalt die procedures, samen met de gemeenten.

Waarover het Brussels Gewest wel zeggenschap heeft: de voortgezette opleidingen voor agenten. Meer dilemmatraining, training om jongeren correct te benaderen,…

Timmeren aan de weg

Ik vond het betoog tijdens het publieksmoment erg overtuigend. Er is veel geleerd over hoe je zo’n dialoogproject moet opzetten.

Ik hoop dat dit project opvolging krijgt.

Komt er een vervolg vanuit het Gewest, met een uitrol naar andere politiezones? Wat doet het Gewest op vlak van aanvullende opleidingen?

Ik stel een vraag aan de MP.