Schietincident Molenbeek: een grootstedelijk korps + meer agenten aub

Een golf aan drugsgerelateerd geweld overspoelt bepaalde Brusselse wijken. Het dieptepunt kwam vorige week met een schietpartij aan de schoolpoort in Molenbeek.

De lokale politie in Molenbeek roept om versterking, al jaren trouwens. Federaal minister Verlinden oppert om de politiezones in Brussel te fuseren.

Maar het is niet het één of het ander. Het is en-en. De lokale politie moet versterking krijgen én er moet één politiezone komen.

Versterking

De feiten: politiezone West waar Molenbeek toe behoort, heeft een nijpend personeelstekort. Net als andere politiezones krijgt ze haar vacatures moeilijk ingevuld.

Daar komt bij dat de KUL-norm (uit 2001) op basis waarvan de federale dotatie en het aantal agenten wordt berekend compleet is voorbijgestreefd. 

De roep uit Molenbeek voor meer lokale agenten en versterking van de federale politie is terecht. Want de huidige drugscriminaliteit gaat de mankracht te boven.

Eenheid van commando

Dat tegelijk de fusie van de politiezones op tafel komt, is ook terecht.

De Brusselse politie is opgedeeld in 6 zones, met 6 korpschefs, onder het gezag van 19 burgemeesters.

Criminelen stoppen niet bij de gemeentegrens. Onze grootstad vraagt, zeker als het gaat om drugsgeweld, eenheid van commando. Onder gezag van de minister-president van het Brusselse gewest.

Dit moet er gebeuren

Versterking van het korps in Molenbeek.

De oprichting van een cel georganiseerde misdaad bij Brussel Preventie en Veiligheid met aan het hoofd de Brusselse Minister-President.

De politiezones fuseren tot één zone. Veel partijen liggen dwars. Hopelijk is de huidige geweldsescalatie een wake-up call.

De veiligheid van de Brusselaars staat op het spel.

Dit is de ingekorte versie van een opiniestuk dat ik schreef samen met Jef van Damme, schepen van Vooruit in Molenbeek. De lange versie vindt u op de site van Knack