Weinig Nederlandstalige afgestudeerden politieschool beginnen in Brussel

De Gewestelijke Politieschool GIP heeft geen gebrek aan leerlingen. Alleen gaan weinig Nederlandstalige kandidaten die afstuderen daarna aan de slag in Brussel. 

Wie bij de politie wil gaan werken, moet zich eerst aanmelden bij de rekruteringsdienst van de federale politie en testen afleggen. Wie door die selectie geraakt, mag beginnen aan een opleiding aan de politieschool. 

Aan nieuwe kandidaten is er geen gebrek in de gewestelijke politieschool van Brussel (GIP), in tegenstelling tot elders.

Eens de opleiding aan de politieschool is afgerond, mag een kandidaat kiezen in welke zone hij/zij gaat werken. 

Er zijn grote verschillen tussen Nederlandstalige en Franstalige kandidaten die van de GIP komen.

Franstaligen kiezen veel vaker voor een job in een Brussels corps dan Nederlandstaligen.

Cijfers

4 van de 20 Nederlandstalige afgestudeerden gingen aan de slag in een Brusselse politiezone. Bij de Franstaligen was dat 42 van de 45 afgestudeerden.

In relatieve cijfers: 20% (NL) t.o.v. 93% (FR). 
In absolute cijfers: 4 Nederlandstaligen t.o.v. 42 Franstaligen. 

Deze cijfers vernam ik in het antwoord op mijn vraag aan Minister-President Vervoort.

Nochtans heeft Brussel ook Nederlandstalige agenten nodig.

Ik vermoed dat veel Nederlandstaligen in Vlaams-Brabant terechtkomen. Daar is het politiewerk minder complex dan in Brussel. En het loon is ongeveer hetzelfde. 

Brussel is een hoofdstad met bijzonder politiewerk, dat is een feit.

Drie tesla’s

Intussen zijn alle Brusselse korpsen zijn op zoek naar personeel. 

Ze hebben daarvoor elk hun eigen strategieën. Ze schakelen communicatiebureaus in voor promotie of pakken uit met een sterke work-lifebalans. Politiezone Zaventem maakte zelfs reclame met haar drie Tesla’s. 

Die concurrentie tussen de Brusselse politiezones vind ik geen goede zaak. 

Elk Brussels corps moet aangename werkomstandigheden bieden en aantrekkelijk zijn voor werknemers.

Tegelijk is extra promotie naar de Nederlandstaligen die afstuderen aan de GIP nodig.

Beeld: agenten Kathleen Calie en Guillaume Faidherbe van politiezone Zuid, tijdens de Flik en Ik op 12/3