Publieke toiletten

Iedereen moet wel eens gaan, dus… in een drukbezette stad als Brussel zijn er publieke toiletten nodig, verspreid over het grondgebied van het gewest. De realiteit is anders. Gebrek aan toiletten staat Brusselaars, bezoekers, thuislozen of u en ik in de weg om deel te nemen aan het maatschappelijke leven. Publieke toiletten horen bij de basisuitrusting van een stad. Basishygiëne is een overheidstaak.