De federale overheid is niet de redder van Brussel-Zuid

Op zaterdag 26/08 was er een grote politie-actie in Brussel-Zuid om de veiligheid en de netheid te verbeteren.

Minister van Binnenlandse Zaken Verlinden kwam prominent in beeld.

Ik ben niet erg onder de indruk.

Foute framing

De riedel dat de federale overheid doet wat moet en minister-president Vervoort alles laat aanslepen klopt niet.

Ten eerste, het federale optreden komt laat.

Nationale aandacht voor de problemen in Brussel-Zuid kwam er pas na de brief van mevrouw Dutordoir van de NMBS. 

Ten tweede, de federale regering neemt haar kerntaken onvoldoende op.

Denk maar aan het gebrek aan opvang voor niet-begeleide minderjarigen. Of de tentenkampen van afgelopen winter.

Mensen zonder dak boven het hoofd komen snel in het drugscircuit terecht. En die drugs leiden tot zware overlast. Maar in de eerste plaats zijn ze een aanslag op de gezondheid van de gebruiker.

Brussel timmert aan de weg

Er zijn nieuwe projecten om het drugsvraagstuk aan te pakken.

Het project SubLINK, met middelen van minister Maron, begon in metrostation Naamsepoort en wordt uitgerold naar andere stations. Gebruikersruimte Gate opende haar deuren in mei 2022.

En nu?

Zonder aanpak op lange termijn zal Brussel-Zuid niet proper en veilig blijven.

De overlast aan Brussel-Zuid en de andere stations is vooral een gezondheidsprobleem en een gevolg van zware armoede.

Ja, repressie is nodig. Maar je moet ook de oorzaken aanpakken.

Blijvende inspanningen zijn nodig. Zowel van de federale als de Brusselse regering.

Lees de lange versie van deze argumentatie op SamPol (NL).

Foto: foto die ik maakte aan Brussel-Zuid